Онлайн коучинг

Цена: 300.00 лв.


Купи


Такса за първи месец 300 лв., такса за всеки следващ месец 150 лв. Онлайн коучингът включва индивидуално изготвени планове за хранене и тренировка, индивидуален план за прием на хранителни добавки, ежедневна онлайн комуникация, ежеседмичен мониторинг: 
  1. измервания
  2. следене на прогрес и резултати
  3. корекции
  4. наблюдение
  5. помощ и съдействие за всички възникнали въпроси и проблеми в процеса на работа

» Към списъка